మా అందరికీ మీరు మందు పార్టీ ఇవ్వాలి ఆంటీ

loading...

telugu sex stories telugu sex videos క్రిందకువస్తుంటే ‘ఆంటీ మా ఫ్రెండ్స్కూడారావచ్చా’ అని అడిగారు.
‘సరే తీసుకురండి’ అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చాను.
ఇద్దరే కదా అనుకుంటే ఇంకో ఇద్దరుతగలడ్డారుఅని విసుక్కుంటూవంట ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాను.వంట మొత్తం పూర్తిఅయ్యేటప్పటికిసాయంత్రం అయ్యింది.స్నానంచేసి ఫ్రెష్గా తయారయ్యిఆయనక్రితంసారి దుబాయినుండి వచ్చినప్పుడు తెచ్చినచీరకట్టుకునిమల్లెపూలుపెట్టుకునిసోఫాలో కూర్చునిటీవీచూస్తున్నాను.కాసేపటికిఎవరో తలుపుతట్టారు.తెరిచిచూస్తేప్రక్కింటివిశ్వనాధం..నన్నుచూసికళ్ళప్పగించిఅలాగేనిలబడిపోయాడు. అప్పుడేతలంటుకునిస్నానంచేసి ఉన్నానేమోకడిగిన ముత్యంలా మెరిసిపోతున్నాను.
‘ఏమిటి? అన్నట్టుగా చూసాను.
‘ఏమీలేదండి జానకి ఊళ్ళో లేదు..గ్యాస్ బుక్ చేసాము.. వాడు మీ ఇంట్లో గాని ఇచ్చి వెళ్ళాడేమో.. అని అడుగుదామని వచ్చాను’ అన్నాడు.
‘లేదండీ ..రాలేదు’ అని చెప్పాను.
సరేనంటూవెళ్ళలేకవెళ్ళలేక వెనక్కి వెనక్కి తిరిగి చూస్తూవెళ్ళాడు విశ్వనాధం. నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఒక పరాయి మగాడు నాకోసం పడి చస్తున్నాడు అంటే గొప్పగా ఫీల్ అయ్యాను.ముఖ్యంగా విశ్వనాధం కళ్ళలో నా పట్ల కనపడినఆరాధనా భావంనన్ను కట్టిపడేసింది.ఆలోచిస్తూ సోఫాలోకూర్చుని టీవీ చూస్తున్నాను. కాసేపటికి బెల్ మోగింది. తలుపు తీసి చూస్తే నలుగురు కాలేజీ కుర్రాళ్ళు గుమ్మం దగ్గర నిలబడి కనిపించారు.ఒకడిచేతిలో పెద్ద గులాబీపూల బొకే, ఇంకొకడిచేతిలో పెద్ద కేకుకనిపించాయి.లోపలకు వస్తూనే ‘హ్యాపీ బర్త్ డే ఆంటీ’.. అంటూవిష్చేసారు.
‘అది సరే …ఇవన్నీఎందుకూ’ అంటూ సున్నితంగావిసుక్కున్నాను. కానీ లోలోపలచాలాసంతోషించాను.ఆయన, పిల్లలు దగ్గర లేక పోయినాఈ కుర్రవాళ్ళునా పుట్టినరోజుగుర్తు ఉంచుకునేలా చేస్తున్నారని.
‘ఆంటీ ముందు మీరు కేకు కట్ చేయాలి..అంటూ తెచ్చిన కేకు బాక్స్ లో నుండి బయటకి తీసారు. కేకు హార్ట్ షేప్ లో అంటే లవ్సింబల్లాఉంది

loading...

.దాని మీద ‘Happy Birthday toSubhadra Aunty’ అని రాసి ఉంది. నాకు ఆ నలుగురు కుర్రాళ్ళముందు కొంచెం సిగ్గుగా ఇంకా మొహమాటంగా ఉంది.
‘నేనెప్పుడూ ఇలా కేకుకట్ చేయలేదు’ అన్నాను.
‘అయితే ఆంటీ కేకుఫస్ట్ టైం కట్ చే(యి)ద్దామా’ అంటూ సంతోష్ డబల్ మీనింగ్డైలాగుకొట్టాడు.
నా బుగ్గలుసిగ్గుతో యెర్ర బడ్డాయి.
‘మీరందరూఅంతగాఅడుగుతుంటే సరే’ అని చెప్పి ..కేకు కట్ చేసాను.ముందు సంతోష్ వచ్చి కేకు ముక్క నా నోట్లో పెట్టాడు.కేకు ముక్కతో పాటునాలుగు వేళ్ళు నా నోట్లోకిపోనిచ్చినాలుకనిటచ్చేసాడు.నాకు ఒళ్లంతాఝల్లుమంది.వాడి మీద కోపం రాలేదు. వాడి ధైర్యానికి ఆశ్చర్యపోయాను. తరువాతఒక్కొక్కరూకేకు ముక్కలు నాకు తినిపించారు.ఆఖరులోడేవిడ్, కేకు మీద ఉన్న తెల్లటి క్రీమ్ కాస్త తీసి నా బుగ్గల మీద పామాడు. నాకు సిగ్గు వేసింది.
‘ఏమిటో ఈరోజు మీరంతా కలిసి నన్ను మరీ చిన్న పిల్లను చేసేస్తున్నారు’ అంటూసిగ్గుపడ్డాను.
‘ఆంటీ మీరు ఈరోజు చాలా అందంగా ఉన్నారు అన్నాడు అజయ్.
‘ఊరికే కోతలు కొయ్యకు..మీ కాలేజీలో అందమైన అమ్మాయిలకేమైనా కొదవా.. అన్నాను.
‘ఉంటానికి చాలా మంది ఉన్నారు..కానీ వాళ్ళంతా మీముందు దిగదుడుపే’ అని నా అందాన్ని మెచ్చుకున్నారు. నాకు ఏమి చెప్పాలో తోచలేదు.
‘ఆంటీ..మిమ్మల్ని ఈరోజు ఒకటి అడుగుతాము.. ఏమీ అనకూడదు..సరేనా’ అని అడిగాడు అజయ్. ‘ముందు అదేమిటో చెప్పు అప్పుడు ఆలోచిస్తా..అన్నాను సందేహంగా.
‘మీరు కాదు అనను అంటే చెప్తాను’ అన్నాడు అజయ్.
‘సరే …అదేమిటో చెప్పు’ అన్నాను.

loading...

ఏం లేదు ఆంటీ.. ఈ శుభసందర్భంలో మా అందరికీ మీరు మందు పార్టీ ఇవ్వాలి’ అన్నాడు. ‘నువ్వు అలా అడిగితే నేనేక్కడనించి తెచ్చేది…కావలిస్తే చికెన్ బిర్యాని చేసి ఉంచాను తినండి’ అని చెప్పాను. ‘హా..హా.. నా ఉద్దేశ్యం మిమ్మల్ని తెమ్మని కాదు ఆంటీ…మీరు ఊ.. అంటే చాలు..మేమే దానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాము’ అన్నాడు. నా కోసం ఇంత చేసిన వాళ్ళని డిజప్పాయింట్ చేయడానికి నా మనసు ఒప్పలేదు. ‘సరే..కానీ తొందరగా ముగించాలి అని కండిషన్ పెట్టాను. ‘అలాగే ఆంటీ’ అని చెప్పి మేడమీడకు పరుగు తీసారు సంతోష్ ఇంకా అజయ్ ఇద్దరూ. ‘ఓరి వీళ్ళ దుంప తెగా..మందు బాటిల్స్ కూడా ఇంట్లోనే పెట్టుకున్నారా’ అనుకున్నాను. అక్కడే కూర్చున్న సుభాష్, డేవిడ్ వంక పరిశీలనగా చూసాను. సుభాష్ కొంచెం లేతగా ఉండి సిగ్గుపడుతూ ఉంటే డేవిడ్ మాత్రం ముదురు కాండిడేట్ లా కనిపించాడు. వాడి జులపాల జుట్టు, మెడలో చెయిను, చేతికి కడియం ఇలా ఏవేవో పెట్టుకుని విచిత్రంగా ఉన్నాడు. నా వంక నిశితంగా పైనుంచి క్రింద దాకా పరీక్షగా చూస్తున్నాడు. నేను మొహం అటువైపుకి తిప్పుకున్నాను. రెండు నిమిషాల్లో అజయ్, సంతోష్ ఇద్దరూ క్రిందకు వచ్చారు. వాళ్ళ ఇద్దరి చేతుల్లో మందు సీసాలు, సోడా, చిప్సు ప్యాకెట్ లు అన్నీ ఉన్నాయి. సంతోష్ చేతిలో ఒక కోకాకోలా బాటిల్ ఉంది. ఆంటీ ఇది మీకోసం..అంటూ టేబుల్ మీద పెట్టాడు. అంటే నాకోసం స్పెషల్ గా సాఫ్ట్ డ్రింకు కూడా తెచ్చారనమాట. వాళ్ళు నా పట్ల తీసు కున్న శ్రద్ధకు ముచ్చట వేసింది. ‘నాకేమీ వద్దు..మీరు తీసుకోండి’ అని చెప్పాను. ‘ఆంటీ ..కూల్ డ్రింక్ తీసుకోవడానికి

ఏముంది.. ప్లీజ్..మేమంతా తీసుకుంటుంటే మీరు ఒక్కరూ అలా ఖాళీగా కూర్చుంటే ఎలా? అంటూ గ్లాసులో పోసి బలవంతంగా నా చేతిలో పెట్టాడు అజయ్. ఇక తప్పేలా లేదు అనుకుని గ్లాసు అందుకున్నాను. ‘ఆంటీ మీ ఫ్రిజ్ లో కొంచెం ఐసు ముక్కలు ఉంటే ఇవ్వరా ప్లీజ్ అని అడిగాడు సంతోష్. ఇప్పుడే ఇస్తా అని చెప్పి వంట గదిలో ఉన్న ఫ్రిజ్ లో నుండి డీప్ ఫ్రీజర్ లో ఉన్న చిల్ ట్రే నుండి ఐసు ముక్కలు తీసి తెచ్చి ఇచ్చాను. ‘థాంక్స్ ఆంటీ’ అంటూ తెచ్చుకున్న మందు నాలుగు గ్లాసుల్లో పోసుకుని అందులో ఐసు ముక్కలు వేసుకున్నారు నలుగురూ. ‘చీయర్స్ టు సుభద్రా ఆంటీ’…అంటూ నలుగురూ గ్లాసులు తగిలించారు..సడన్ గా సంతోష్ నా చేతిని కూడా పట్టుకుని చేతిలో ఉన్న గ్లాసుని వాళ్ళ గ్లాసులకు తగిలించాడు. వాడి చేతులు మొరటుగా ఉండి నా జబ్బ నెప్పి పుట్టింది. అయినా నాకు కోపం రాలేదు. ఒకరకమైన థ్రిల్ ఫీల్ అవుతున్నాను. మా ఆయన కూడా ఎప్పుడైనా తాగుతాడు గానీ బయటకు పోయి స్నేహితులతో కలిసి కానిచ్చుకుని ఇంటికివచ్చి పడిపోతాడు. అంతేగానీ ఇలా మా ఇంట్లోనే దుకాణం పెట్టడం అదీ.. నలుగురు కాలేజీ కుర్రాళ్ళ మధ్యలో నేను కూర్చుని…మొగుడు పిల్లలూ లేకుండా ఒక్కదాన్నీ ….అసలు కలలో కూడా ఊహించని విషయం. వాళ్ళు నలుగురూ తాగుతూ

నాతో కబుర్లు మొదలు పెట్టారు. ‘ఆంటీ..అంకుల్ ఎప్పుడైనా తాగుతారా’ అంటూ ‘తాగుతారు కానీ ఇంట్లో కాదు.. బయట బార్ లో అని చెప్పాను. నేను కూడా చేతిలో ఉన్న కోకాకోలా కొంచెం కొంచెంగా తాగుతున్నాను. నాకు కూల్ డ్రింకులు తాగటం పెద్దగా అలవాటు లేదు. అందులోనూ కోలా ఫ్లేవర్ అసలు లేదు. గుటక వేస్తుంటే ఘాటుగా వగరుగా అనిపించింది. నెమ్మదిగా తాగుతున్నాను. కొద్ది కొద్దిగా మగతగా అనిపించింది. కోలా డ్రింకు కొత్త కదా అందువలన అయి ఉంటుందేమో అనుకున్నాను. సంతోష్ మళ్ళీ కబుర్లు మొదలు పెట్టాడు. ‘ఆంటీ …అంకుల్ బార్ లో తాగి వచ్చిన రోజు ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని ఏమి చేసేవాడు? అన్నాడు. ప్రక్కనే డేవిడ్ గాడు అందుకుని ‘ఏముంది రా.. ఆంటీని శుభ్రంగా కుమ్మి కుమ్మి పూకు ఇరగదీసి దెంగుతాడు..ఆ రోజు. అంతేనా ఆంటీ’ అని నా వంక చూసాడు. నాకు కళ్ళు నెమ్మదిగా మూత పడుతున్నాయి..అలా అని నిద్ర కూడా రావటం లేదు. పూర్తి స్పృహ లోనే వున్నాను. కానీ మైండ్ అంతా బ్లాంక్ అయిపోయినట్టుగా అనిపిస్తోంది. నా చేతిలో గ్లాసు ఖాళీ అయితే మళ్ళీ నింపాడు దాన్ని అజయ్. నేను అలా తాగుతూ పోయాను. తాగేకొద్దీ ఇంకా ఇంకా హుషారు వచ్చి ..మొత్తం బాడీ గాలిలో తేలిపోతున్నట్టుగా ఉంది. నా కళ్ళు చింతనిప్పుల్లా ఎర్రబడ్డాయి. ‘ఆంటీ మాకు ఇలా ప్యాంట్లు షర్టులు

loading...

వేసుకుని కూర్చోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది..అంకుల్ వేసుకునే లుంగీలు ఉంటే ఇస్తారా.. ప్లీజ్’ అన్నాడు సంతోష్. ‘మా ఆయనకు లుంగీ వేసుకునే అలవాటు లేదు..కావలిస్తే తువ్వాళ్ళు ఇస్తా..కట్టుకోండి’ అని నలుగురికీ నాలుగు తువ్వాళ్ళు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చాను. నలుగురూ కట్టుకున్నారు. ‘చాలా ఉక్కపోతగా ఉంది కదరా’ అంటూ ఒక్కొక్కడూ వంటి మీద ఉన్న చొక్కా బనియన్లు విప్పి పడేసారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అందరూ కేవలం తువ్వాళ్ళు కట్టుకుని ఉన్నారు. ఆ తువ్వాళ్ళు మరీ పెద్దవి కాకపోవడంతో వాటి క్రింద ఉన్న అండర్వేర్ లు క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి. ‘ఆంటీ మీకు డాన్సు వచ్చా? అని అడిగాడు అజయ్. ‘రాదు’ అన్నట్టుగా తల ఊపాను. ‘కానీ ఇప్పుడు మీరు డాన్సు చేయబోతున్నారు..మా అందరికోసం’..అంటూ నన్ను పట్టుకుని నిలబెట్టాడు. తడబడుతూ నిలబడ్డాను. ‘ఒరేయ్ ..సంతూ..నువ్వు మంచి సాంగ్ అందుకోరా దానికి ఆంటీ సూపర్ డాన్సు చేస్తాది’ ..అని వాడికి చెప్పి ‘మీరు మొదలు పెట్టండి ఆంటీ’ అన్నాడు. వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకి చేసే చర్యలకి నాకు కోపం రావడంలేదు.

పై పెచ్చు వాళ్ళు ఇంకా అలాగే మాట్లాడుతూ ఏమిటేమిటో చేస్తే బాగుండును అనిపిస్తూ ఉంది. సంతోష్ పాట మొదలు పెట్టాడు ‘రింగ రింగా రింగ రింగా రింగ్ రింగారే’ అంటూ… మిగతా వాళ్ళు వాడికి వంత అందుకున్నారు. ఒకడు కూర్చున్న సోఫా కోళ్ళ మీద డప్పు వాయిస్తుంటే, ఇంకొకడు చేతిలో ఉన్న ప్లేట్ మీద స్పూన్ తో కొడుతూ మ్యూజిక్ అందించాడు. నా కాళ్ళు తడబడుతున్నా, నెమ్మదిగా వాళ్ళ పాటకు అనుగుణంగా చేతులు కాళ్ళూ ఊపుతూ డాన్సు మొదలుపెట్టాను. మనసంతా ఉల్లాసంగా..ఉత్సాహంగా తేలిపోతూ ఉంది. హుషారుగా గెంతుతూ డాన్సు చేస్తున్నాను. డాన్సు చేయడంలో ఎంతగా లీనమై పోయానంటే ఒంటి మీద చీర ఊడి ఎక్కడో పడింది. నేను కేవలం లంగా జాకెట్ తో ఉన్నాను. ఇంతలో సుభాష్ కేకు మీద ఉన్న క్రీమ్ తీసుకుని నా బొడ్డు మీద రాసాడు. ‘ఆంటీ .నా కేకు క్రీం నీ బొడ్డుకు అంటుకుని ఉంది.. దాన్ని నాక్కుంటా….అన్నాడు. ‘సరే’ అన్నాను. వాడు నా బొడ్డు దగ్గరకు తన మొహాన్ని తీసుకు వచ్చి నాలుక పెట్టి నా బొడ్డు అంతా చక్కగా నాకాడు నాకు ఒళ్లంతా గిలిగింతలు వచ్చినియ్యి. నేను డాన్సు చేస్తూనే ఉన్నాను. అప్పుడు అజయ్ వచ్చి నా జాకెట్ లో చేయి దూర్చి నా పెద్ద పెద్ద సళ్ళు మీద క్రీము రాసాడు.

loading...

‘మరి నేను క్రీము నాక్కోవాలంటే నీ జాకెట్ విప్పతీయాలి ఆంటీ’.. అంటూ వచ్చి జాకెట్ ను చేత్తో పట్టు కుని సర్రుమని లాగాడు. ఎంత బలంగా లాగాడంటే లోపల ఉన్న బ్రా కూడా ఊడి కింద పడింది. నా రెండు సళ్ళు బయట పడ్డాయి. గుండ్రంగా చందమామల్లాగా ఉండి మధ్యన నల్లటి సర్కిల్స్ వాటి మీద చూడ చక్కని ముచ్చికలు…చూసేవాళ్ళకి పిచ్చి ఎక్కించే లా ఉన్నాయి. డాన్సు చేస్తుంటే అవి అటూ ఇటూ ఊగుతున్నాయి.‘ఆంటీ.. ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నాకా కూడా నీ సళ్ళు ఇంత బిగుతుగా అసలు జారకుండా ఎలా నుంచు న్నాయో’ అంటూ అజయ్ నాదగ్గరకు వచ్చి సళ్ళ మీద నోరు పెట్టి నాలుకతో క్రీముని దానితో పాటు నా సళ్ళనీ ముచ్చికలతో సహా నాకాడు. వాళ్ళు చేసే పనులకి నాకు కింద నుండి రసాలు ఊరు తున్నాయి. తరువాత సంతోష్ నా దగ్గరకు వచ్చి లంగా కొంచెం పైకి ఎత్తాడు. వాడికి ఏమీ కనిపించ లేదు. ‘ఒరేయ్ దీనికి పూకు లేదేంట్రా?..ఏంటే.. నీ బంగారం ఎక్కడ దాచావే? నీయమ్మా .. అంటూ తిట్టాడు. ‘సరిగ్గా చూడరా నీయమ్మా…ఈడికి ఆకేదో పూకేదో కూడా తెలియదేమోరా అంటూ డేవిడ్ ముందుకు వచ్చి నా ఒంటి మీద ఉన్న లంగా బొందుని టప్ మని లాగాడు. లంగా నా కాళ్ళ దగ్గర కుప్పలాగా పడింది. లోపల నేను పాంటీ వేసుకోలేదు. అప్పుడు నా పూకు వాడికి దర్శనమిచ్చింది. ‘నేను ఇక్కడ రాస్తానే క్రీము’.. అంటూ క్రీము పట్టుకుని వచ్చాడు. నా పూకు మొత్తం వెంట్రుకలతో నిండి పోయి ఉంది. నేను అక్కడ గీసి చాలా రోజులయ్యింది. ‘ఈ అడివిలో దీని కన్నాన్ని ఎక్కడని వెతకనురా నాయనా ‘అంటూ నా పప్ప మీద చేయి వేసి వెంట్రుకల మధ్య గా పోనిస్తూ పూకు పెదాలు అందుకున్నాడు. అప్పటికే నేను కార్చిన రసాలు వాడి చేతికి జిగటగా అంటుకున్నాయి. ‘ఒరేయ్ ఇది అప్పుడే కార్చేసుకుంది..రా.. అయినా ఇప్పుడే ఇలా కార్చుకుంటే ఇంకా ముందు ఎంత కారుస్తావే నా లంజా’

loading...

అంటూ అక్కడ క్రీము కొంచెం అంటించి దాన్ని నాకడం మొదలెట్టాడు సంతోష్. నేను ఏదో లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాను. వాడి నాకుడికి నా పూకులో రసాలు ధారగా కారుతున్నాయి. ‘ఒరేయ్ సంతూ.. నువ్వొక్కడివే నాకితే ఎలా రా.. మేము కూడా నాకాలి ఆంటీ పప్పని.. ‘ అంటూ వాడిని పక్కకు గెంటేసారు మిగతా ముగ్గురూ.. ‘ముందు దీన్నిపడుకోబెడదాము.. అప్పుడు అందరూ కలిపి షేర్ చేసుకుందాము అన్నాడు డేవిడ్. అనడమేమిటి ..వెంటనే నన్ను డ్రాయింగ్ రూం నుండి బెడ్ రూములోకి ఈడ్చుకు పోయారు. నేను కూడా అప్పటికి బాగా వేడెక్కిపోయి ఉన్నాను. ‘రండిరా కుర్రనాకొడుకుల్లారా..ఈరోజు మీ మొడ్దల నుంచి ఎంత పాలు కారతాయో నేనూ చూస్తా… అంటూ బూతులు మాట్లాడుతున్నాను. ‘అబ్బో.. ఆంటీకి బాగా ఎక్కిపోయిందిరా’ ..’ఆంటీ ఈరోజు నీకు నలుగురు మొగుళ్ళు దొరికాము.. నీ అసలు మొగుడు దుబాయిలో దేన్నో దెంగుతూ ఉంటాడులే…అందుకే ఒకటికి బదులు నాలుగు మొడ్డలు నీకు పంపించాడు దేవుడు..చేసుకోవే మజా’.. అంటూ నలుగురూ తువ్వాళ్ళు విప్పుకుని మొడ్డలు ఎగరేసుకుంటూ నా మీద పడ్డారు. అజయ్, సుభాష్ ఇద్దరూ నా తొడల మధ్య మొహాలు పెట్టి వంతుల వారీగా నా పూకు నాకుతుంటే డేవిడ్ నా సళ్ళు రెండూ నోట్లో పెట్టుకుని ఆబగా చీకుతున్నాడు. మిగిలిన సంతోష్ వాడి బారెడు మొడ్డ పట్టుకొచ్చి ఖాళీగా ఉన్న నా నోట్లో పెట్టి ‘చీకవే లంజా’ అంటూ గొంతు లోపలికంటా తోసాడు. నోట్లో ఉప్పగా తగిలింది. నేను నెమ్మదిగా వాడి మొడ్డను చీకడం మొదలెట్టాను. మరి నా చేతులు మాత్రం ఖాళీగా ఎందుకు ఉంచాలి అనుకుని ప్రక్కనే ఉన్న డేవిడ్ గాడి కడ్డీ చేతితో పట్టుకుని

ఊపడం మొదలె ట్టాను. నా పూకు దగ్గర అజయ్, సుభాష్ లు ఇద్దరూ పోటీ పడి కుక్కల్లాగా నాకుతున్నారు. వాళ్ళ నాకుడికి నాకు పూకు నిండా రసాలు ఊరి ధారగా క్రిందకు జారుతున్నాయి. మా ఆయన కూడా ఎప్పుడైనా పూకు నాకమంటే నాకుతాడు గానీ ఇలా ఇంతమంది తో ఒకేసారి నాకించు కోవడం నాకు జీవితంలో ఇదే మొదటిసారి. అజయ్ నా గొల్లిని పట్టుకుని పళ్ళ మధ్య పెట్టి సున్నితంగా కొరుకుతు న్నాడు. ఈలోపులో సుభాష్ నా ముడ్డిలో వేలు పెట్టి కెలుకుతున్నాడు. నాకు ఇంకా కసెక్కి పోయింది. ‘ఒరేయ్ పిల్ల నా కొడుకుల్లారా నాకింది చాలు గానీ ..మీ మొడ్డలు నా పూకులో దూర్చి నా దూల తీర్చండి రా’ అంటూ అరిచాను. ‘ఒరేయ్ ఆంటీ పూకులో ముందు నా మొడ్డ దూరాలి రా.. ఈ ప్లాన్ నాదే కదా అన్నాడు సంతోష్. ఏం ప్లాను గురించి వాడు మాట్లాడుతున్నాడో నాకు అర్ధం కాలేదు. ‘అలా కాదు ముందు నేనే దెంగుతాను ఆంటీ పప్పని.. ప్లాన్ నీదైనా మా మామయ్య మెడికల్ షాప్ నుంచి ఆ మాత్రలు తెచ్చింది నేనే కదా అన్నాడు డేవిడ్. కొంచెం కొంచెంగా నాకు అర్ధం అవుతోంది వాళ్ళు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారో. నాకిచ్చిన కూల్ డ్రింక్ లో యేవో మాత్రలు కలిపి ఒక ప్లాన్ ప్రకారం నన్ను ఈ స్థితికి తీసుకు వచ్చారు వీళ్ళంతా కలిపి. ‘చేస్తే చేసారులే వెధవలు.. నాకు జీవితంలో ఎన్నడూ దొరకని అనుభవాన్ని మిగులుస్తున్నారు’ అనుకుని వాళ్ళని క్షమించి, కోరికతో అల్లాడిపోతున్న నా అందమైన శరీరాన్ని వాళ్ళందరి ముందూ విస్తరిలా పరిచి ఆనందాన్ని జుర్రుకుంటున్నాను. ముందు నేనే అంటే నేనే అంటూ వాళ్ళిద్దరూ పోట్లాడుకుంటుంటే ఇలా అయితే కుదరదు గానీ…. ‘ఒకడు ఆంటీ పూకులోనూ ఇంకొకడు ఆంటీ గుద్దలోనూ పెట్టి ఒకేసారి దెంగండిరా’ అని అజయ్ సజెస్ట్ చేసాడు.

వాళ్ళు చేయబోయేది తలుచుకుంటే నాకు భయమేసింది. ‘నా గుద్దలో వద్దు.. నెప్పిగా ఉంటుంది’ అని అరిచాను. ‘నీకెందుకు నువ్వు ఊరుకోవే..మేము చేసినట్టు చేయించుకో..నీకు స్వర్గం చూపిస్తాం’ అంటూ నన్ను పైకి లేపారు. అప్పుడు డేవిడ్ వెల్లికిలా పడుకున్నాడు..వాడి మీద నన్ను బోర్లా పడుకో బెట్ట్టారు. నా సళ్ళు రెండూ వెళ్లి వాడి మొహానికి తగులుతున్నాయి వాడి లేచిన మొడ్డ నా పూకులో దూర్చాడు. నా ముడ్డి కన్నం వెనక నుండి ఖాళీగా కనిపిస్తుంది. అప్పుడు సంతోష్ గాడు నా వెనక నుంచుని వాడి మొడ్దని నా గుద్ద కన్నంలో దూర్చడానికి ప్రయత్నించాడు. అలవాటు లేకపోవడంతో నాకు విపరీతమైన నెప్పి వచ్చింది. వాడి దడ్డు కొంచెంకూడా లోపలకు వెళ్ళలేదు. ‘కొంచెం కొబ్బరినూనె రాసి అప్పుడు దూర్చరా.. పిచ్చి నా కొడకా’ అని బిగ్గరగా అరిచాను. ఆ నెప్పిలో ఏం మాట్లాడుతున్నానో నాకే తెలియడం లేదు. నా కింద ఉన్న డేవిడ్ మొహం మీదకు నా రెండు సళ్ళూ వేలాడుతూ ఉన్నాయి. వాడు వాటిని నోటిలో కుక్కుకుని మామిడి పళ్ళ లాగా చీకడం మొదలు పెట్టాడు. నా ముచ్చికలు రెండూ పళ్ళతో కొరుకుతుంటే నా ఒళ్లంతా తీయటి సుఖం ఆవరిం చింది. పైన సళ్ళ చీకుడుకు తోడు కింద నుండి వాడి సుల్ల నా పూకులో పెట్టి వేగంగా ఊపుతున్నాడు. ఈ లోపు సంతోష్ వచ్చి నా గుద్ద లోపల అంతా కొబ్బరినూనె రాసాడు. కొంచెం నూనె వాడి మొడ్డకు కూడా రాసుకుని మళ్ళీ నా గుద్దలో దూర్చాడు. లూబ్రికేషన్ వల్ల ఈ సారి వాడి సుల్ల తొందర గానే

లోపలకి వెళ్లిపోయింది. నెమ్మదిగా ఊగడం మొదలు పెట్టాడు. ఒక ప్రక్క డేవిడ్ మొడ్డ నా పూకులో ఊగుతుంటే కొద్దిగా పైన సంతోష్ మొడ్ద నా గుద్ద కన్నంలో పొడుస్తుంది. రెండే రెండు నిమిషాలు దెంగి కింద డేవిడ్ పైన సంతోష్ ఇద్దరూ ఒకేసారి కక్కుకున్నారు. నాకు భావప్రాప్తి నెమ్మదిగా బిల్ల్దప్ అవుతూ ఉంది. అదే టైంలో వీళ్ళు అవుట్ అవడంతో నాకు చెడ్డ చిరాకు వచ్చింది.‘ఛీ.. ఛీ.. పిల్ల నా కొడుకుల్లారా..ఆడదాన్ని దెంగడం రాదు గానీ ఊరికే మొడ్డలు ఊపుకుంటూ తయా రయ్యారు’ అంటూ ఛడామడా తిట్టి పారేసాను. వాళ్ళ ఇద్దరి మొహాలూ మాడిపోయాయి. ‘లేదు ఆంటీ మమ్మల్ని చూడు అప్పుడు మాట్లాడు’ అన్నారు అజయ్, సుభాష్. ‘తగలడండి’ ..అంటూ రెండు తొడలూ పంగలు చాపి రడీ అయ్యాను. అజయ్ ముందుగా మొడ్డ పట్టుకు తయారయ్యాడు. వాడి మొడ్డ నిజంగానే చాలా పొడుగ్గా ఉంది. ‘పెట్టు అజయ్ ఈరోజు నా పప్పు పగిలిపోవాలి నీ దెంగుడుతో’.. అంటూ ప్రోత్సహించాను. దాంతో వాడు రెచ్చిపోయాడు. కసుక్కున నా పూకులోకి దించి ఊగడం మొదలెట్టాడు. ఉన్న బలమంతా నడుము లోకి తెచ్చుకుని మిషన్ లాగా ఊగుతున్నాడు. వాడి సుల్ల మొన వెళ్లి నా గర్భసంచికి తగులుతోంది. ‘ఆ ..అదీ .. అలాగే ఊగు ..ఆపకు.. స్స్ స్స్ హా ..హా.. అంటూ మూలుగుతున్నాను. నా మూలుగులు విని వాడు ఇంకా రెచ్చిపోయాడు. ఇంకా వేగం పెంచి దెంగసాగాడు. ‘ఏయ్ సుభాష్.. నీ మొడ్డ పట్టుకొచ్చి నా సళ్ళ మధ్య పెట్టి ఊగరా.. నీకు నా కొబ్బరిబొండాలతోనే కార్పిస్తా’…

అన్నాను. వాడు తన నిక్కిన సుల్ల తీసుకువచ్చి నా కొండల మధ్య పెట్టాడు. నేను రెండు సళ్ళూ దగ్గరకంటా తీసుకువచ్చి వాడి మొడ్డను గట్టిగా బిగింఛి ..’ఇప్పుడు ఊగరా’ అని చెప్పాను. వాడు కసిగా నా సళ్ళ మధ్య ఊగడం మొదలెట్టాడు. ఈలోపులో డేవిడ్ వచ్చి ‘ఆంటీ నా రాడ్ మళ్ళీ గాలిపోసుకుంది.మీ నోరు ఖాళీ గా ఉంది కదా’ ..అంటూ వాడి మొడ్డ పట్టుకువచ్చి.నా నోట్లో దూర్చాడు. నేను దాన్ని ఐసుఫ్రూట్ లా చీకడం మొదలు పెట్టాను. ‘హా అంటీ.. నీ పూకు కంటే నీ నోరే బావుంది నాకు ..హా..ఎంత వేడిగా ఉందిరా నాయనా.. .అంటూ డేవిడ్ వంకర్లు తిరిగాడు. కింద నా పూకులో అజయ్ మొడ్డ కసిగా ఊగుతోంది. నాకు ఒళ్లంతా సుఖం కమ్మింది. ఒక ప్రక్క పూకులో అజయ్ దెంగుడు, నోట్లో డేవిడ్ గాడి మొడ్డ, మరో ప్రక్క సళ్ళ మధ్య సుభాష్ మొడ్డ ఊపుడు అన్నీ కలిపి నాకు బాగా కసిఎక్కించాయి. ఇంక ఆగలేక భళ్ళుమని కార్చు కున్నాను. నిస్సత్తువగా అలాగే వాలిపోయాను.

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్